• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

วิธีเลือกประกันสุขภาพสำหรับเด็ก

Started by Panitsupa, December 07, 2022, 08:29:52 AM

Previous topic - Next topic

Panitsupa

  วิธีเลือกประกันสุขภาพสำหรับเด็กการเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กแบบเดี่ยวหรือประกันสุขภาพเด็กแบบพ่วงประกันชีวิต จะมีข้อแตกต่างกันดังนี้
  [list=1]
  • ประกันสุขภาพเดี่ยว ซื้อกับบริษัทประกันวินาศภัย จ่ายค่าเบี้ยปีต่อปี
  • ประกันสุขภาพพ่วงประกันชีวิต ต้องมีกรมธรรม์ประกันชีวิตก่อน
  ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็กหรือประกันสุขภาพลูกน้อย
  • รายละเอียดความคุ้มครอง: ประกันสุขภาพลูกน้อยนั้นให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ มีความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาในส่วนใดบ้าง ภายในวงเงินประกันเท่าไหร่ และมีโรงพยาบาลคู่สัญญาใกล้เคียงหรือไม่
  • กำลังทรัพย์: ดูว่าประกันสุขภาพเด็กที่มีการคุ้มครองที่ครอบคลุม บางครั้งอาจมาพร้อมกับการจ่ายเบี้ยประกันที่สูงขึ้น ดังนั้นฝ่ายพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีการเช็คกำลังทรัพย์ของตนเองว่าสอดคล้องกับประกันสุขภาพเด็กที่กำลังจะทำหรือไม่
  • ความน่าเชื่อถือของประกัน: บริษัทประกันและตัวแทนต้องพึ่งพาได้เมื่อยามจำเป็น หากมีการปรึกษา เคลมประกัน ต้องสามารถตอบคำถามได้ครบถ้วน เพราะเรามีการจ่ายเงินเพื่อการประกันให้กับลูกเราไปเรียบร้อยแล้ว
  หายห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาล เมื่อลูกเจ็บป่วยบ่อยครั้ง สิ่งที่ตามมาคือค่ารักษาที่บางทีพ่อแม่อาจไม่ได้สำรองไว้ได้มากพอ ดังนั้นแล้ว ประกันสุขภาพเด็ก หรือ ประกันสุขภาพลูกน้อย จะช่วยให้พ่อแม่ไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายแบบไม่ทันตั้งตัว เพราะการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ค่ารักษาพยาบาลของเด็กก็แพงเอาเรื่องเลยทีเดียว